Asbestattest nodig?

Vandaag je offerte.

Binnen de week je attest.

asbestattest center

Wat is een asbest attest?

Een asbest attest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Bij een asbestinventarisatie worden de asbesthoudende materialen van een gebouw in kaart gebracht.

Indien asbest aanwezig is, wordt nagegaan wat de staat is van de asbesthoudende materialen. Het attest bevat informatie over hoe het asbest veilig beheerd of verwijderd kan worden.

Doorgaans wordt er niet destructief te werk gegaan. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om een visuele inspectie door een gecertificeerde asbestdeskundige. 

De niet destructieve inspectie beschrijft welke gebouwonderdelen asbest bevatten en brengt de asbesthoudende materialen in kaart.

Bij een destructieve asbestinventaris is het dus wel zo dat er wanden of vloeren beschadigd moeten worden om ingesloten asbest op te sporen. Dit is voornamelijk nodig bij sloop.

Voor de gemeenschappelijke delen binnen mede-eigendom is een apart asbestattest nodig.

Daarom kies je voor ons

We doen er alles aan een zo goed mogelijke service te bieden tegen een marktconform tarief.

Snelle offerte

Binnen de 24 uur na je aanvraag krijg je je offerte in je mailbox.

Snel ingepland

Een plaatsbezoek voor de opmaak van een asbestattest kan vaak binnen de week worden ingepland.

Flexibel

Lukt een plaatsbezoek niet tijdens de kantooruren, dan kan die 's avonds of tijdens het weekend worden ingepland.

Transparant tarief

Onze prijszetting is transparant. Wij hanteren marktconforme tarieven.

Asbestattest verplicht

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van een woning in Vlaanderen.

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen.

Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen streeft onze regering ernaar Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Sinds 23 november 2022 heb je een geldig asbestattest nodig bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001. 

Tegen 2032 wordt een asbestinventaris verplicht. Elke eigenaar die een gebouw bezit dat voor 2001 gebouwd werd, moet tegen 2032 een asbestattest aanvragen

Bij verhuur is iedere gebouweigenaar die beschikt over een asbestcertificaat verplicht om een kopie te bezorgen aan de nieuwe huurders.

De Vlaamse regering streeft ernaar Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig te maken.

Procedure

1. Stel een gecertificeerde asbestdeskundige aan

Om een asbestattest voor jouw eigendom te bekomen stel je een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI) aan. Check!

Je kunt als eigenaar ook een volmacht geven om een asbestattest te laten opmaken, bijvoorbeeld aan een notaris, makelaar of gebouwenbeheerder.

2. De asbestdeskundige inventariseert jouw gebouw

De asbest deskundige doet een plaatsbezoek en maakt een inventaris op. De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’. 

Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. 

Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel.

Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van asbestverdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. 

Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden.

3. De asbestdeskundige bezorgt je het asbestattest van de OVAM

Na een volledige invoer van de gegevens, bezorgt de asbestdeskundige je het asbestattest van de OVAM. Je kunt het asbestattest vanaf dat moment ook raadplegen via de Woningpas.

De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is 10 jaar of tot er een recenter asbestattest wordt opgesteld. 

Soms wordt de geldigheid van een asbestattest op 5 jaar gezet. Dit gebeurt wanneer er sprake is van minstens één asbesthoudend materiaal met hoog materiaalrisico. Bij heel wat woningen zal dit het geval zijn. 

Ook wanneer u de woning heeft vernieuwd is het aangeraden om een nieuwe inventaris aan te vragen.

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam van een groep in de natuur voorkomende mineralen die tot de silicaten behoren. 

Deze mineralen zijn bijzonder trek- en slijtvast. Asbestvezels zijn bestand tegen zuren en zeer hoge temperaturen.

Vanwege al die eigenschappen, en het feit dat asbest goedkoop ontgonnen kan worden, werd asbest op grote schaal gebruikt als brandwerend materiaal in de bouw.

Wat kost een asbestattest?

Reken op een kost tussen € 300 en € 600 voor een asbestonderzoek.

Elke asbestdeskundige bepaalt zelf de prijs van de asbestinventarisatie maar voert deze uit volgens de richtlijnen van het inspectieprotocol.

De prijs van de tussenkomst van de asbestdeskundige wordt onder meer bepaald door de grootte van de woning en het aantal staalnames. Hoe groter de woning en hoe meer stalen er genomen moeten worden, en hoe hoger het prijskaartje. Elk staal moet immers naar een erkend labo gestuurd worden voor analyse.

Hoe meer documentatie er over de woning beschikbaar is, hoe minder stalen er genomen moeten worden.

Voor de aflevering van een asbestattest vraagt OVAM een retributie van 50 euro. Deze retributie zal via de factuur van de asbestdeskundige worden doorgerekend.

Op het retributiebedrag wordt wel geen BTW gerekend.

Scroll to Top