Ontdek onze werkwijze

Van aanvraag tot asbestattest in enkele eenvoudige stappen.

Opdrachtformulier

We vullen het OVAM-opdrachtformulier in. Hierin wordt de opdracht en de omvang van de inventarisatie vastgelegd. Een opdrachtformulier kan je hier downloaden.

Vooronderzoek

Als opdrachtgever bezorg je ons alle nuttige documenten, zoals bouwplannen en lastenboeken, voor zover dat mogelijk is.

Plaatsbezoek

We komen ter plaatse om je pand te inspecteren. Eventuele asbesthoudende materialen worden in kaart gebracht. We zijn in ieder geval verplicht stalen te nemen van pleisterwerk, van zowel muren als plafonds, in verschillende ruimtes. Alle gaten worden nadien terug opgevuld met witte vulpasta.

Labo-analyse

Stalen die tijdens het plaatsbezoek genomen werden, worden door een erkend labo geanalyseerd.

Data-analyse en opmaak attest

De info verzameld tijdens het plaatsbezoek en de uitkomst van de labo-analyse worden ingegeven in de databank van OVAM. Je krijgt je attest per e-mail.

Scroll to Top