Veelgestelde vragen

Wie stelt een asbestattest op? Alleen een gecertificeerde asbestdeskundige kan een asbestattest opmaken. Deskundige word je niet zomaar, je moet eerst een verplichte opleiding volgen, slagen in een examen en aan bepaalde minimumvoorwaarden voldoen betreffende diploma of relevante ervaring.

Wie stelt een asbestattest op? Alleen een gecertificeerde asbestdeskundige kan een asbestattest opmaken. Deskundige word je niet zomaar, je moet eerst een verplichte opleiding volgen, slagen in een examen en aan bepaalde minimumvoorwaarden voldoen betreffende diploma of relevante ervaring.

Als er geen geldig asbestattest beschikbaar is of tijdig aan de koper werd bezorgd, dan kan de koper de nietigheid van de verkoop inroepen. Er kan geen overdracht plaatsvinden. De notaris kan de overeenkomst niet sluiten.

De verplichting van een asbestattest bij verkoop van gebouwen gebouwd voor 2001 gaat op 23 november 2022 van kracht. Maar de bedoeling is dat elke eigenaar vanaf 2032 over een geldig asbestattest beschikt. Ook bij verhuur van een pand, is het verplicht om een kopie aan de (nieuwe) huurders te overhandigen.

Verkoop je een huis dat gebouwd werd voor 2001, dan geldt de regel ‘geen compromis zonder asbestattest’. Een compromis is dus niet geldig zonder dat een asbestattest voorhanden is.

Ja, maar niet alle asbestsoorten én met de nodige voorzorgsmaatregelen.

Wat de soorten asbest betreft kunnen we kort zijn: enkel hechtgebonden asbest in goede staat mag je zelf verwijderen. Alle andere soorten asbest, dus ook vaste asbest in slechte staat, mogen enkel verwijderd worden door een gespecialiseerde firma.

Er zijn een aantal courante materialen die asbesthoudend zijn en die je eventueel zelf zou kunnen verwijderen. Het probleem hierbij is dat wanneer je begint met uitbreken, kloppen, zagen, boren, er asbestvezels kunnen vrijkomen die je kan inademen. Het mondmasker dat je dan draagt is een FFP3-mondmasker. Het type FFP3 biedt de hoogste bescherming (99%) tegen het inademen van deeltjes.

In elk geval adviseren wij een gespecialiseerde firma aan te spreken voor het verwijderen van asbest.

Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen gaat de verplichting van het asbestattest pas in op 1 mei 2025.

Van zodra een plaatsbezoek voltooid is, heb je je attest binnen de week.

Ja! Als blijkt dat er asbest in je woning aanwezig is, dan zijn hier geen verdere verplichtingen aan verbonden.

Kijken naar of zelfs aanraken van asbest is niet gevaarlijk. Als het materiaal in goede staat is, zitten de vezels doorgaans heel stevig vast. Gevaar is er pas wanneer je, bij een verbouwing bijvoorbeeld, het asbest bewerkt en “beschadigt”. Dan kan je de vezels losmaken en inademen.

Is inslikken van asbestvezels gevaarlijk? Als je asbestvezels inslikt dan komen de vezels niet in je longen, maar in je maag terecht. Er zijn geen aanwijzingen dat het inslikken van asbestvezels kanker veroorzaakt.

Scroll to Top