Met asbest naar het recyclagepark

Je kan als particulier asbesthoudende materialen die je zelf verwijderd hebt, naar het containerpark brengen. Ze zijn immers niet herbruikbaar, ook al zien ze de materialen er nog goed uit, omdat ze steeds een gevaar inhouden, wanneer er vezels vrijkomen.

Wat mag WEL

 • Enkel gebonden asbest
 • Oude golfplaten
 • Onderdakplaten
 • Asbestleien (vlakke, vierhoekige platen in een blauwachtige kleur)
 • Gas-, water- en rioleringsleidingen (vezelige structuur op de grijzige breukvlakken)
 • Vlakke gevelplaten of binnenschotten
 • Bloembakken

Advies: de kledij en de beschermingsmaterialen die je gebruikte, breng je ook best naar het recyclagepark, omdat er mogelijks heel veel schadelijke vezels kunnen achterblijven.

Wat mag NIET?

 • Asbest in losse of niet-gebonden vorm, zoals spuitasbest, asbestkoord, asbesthoudend pleisterwerk, isolatieplaten of vloerplaten van verwarmingsketels, asbestkarton, isolatiegips …

Twijfel je? Doe dan beroep op een erkende asbestverwijderaar om het asbest te laten verwijderen.

Hoeveel asbest mag naar het containerpark?

Je kan niet zomaar met gelijk welke hoeveelheid asbesthoudende materialen naar een recyclagepark rijden. Grote hoeveelheden aanbieden mag niet en je zal ook naar een recyclagepark moeten, dat een weegbrug heeft, zodat het gewicht kan worden gemeten, omdat er vaak afgerekend wordt op basis van het aantal kilogram.

Sinds de start van de coronacrisis was het inzamelen van asbest via de recyclageparken tijdelijk niet mogelijk door het ontbreken van geschikt beschermingsmateriaal en een verbod op verkoop van FFP3 mondmaskers aan particulieren.

Nu dit verbod is opgeheven en er volop mondmaskers beschikbaar zijn werd de inzameling van asbest via de recyclageparken van opnieuw opgestart.

Wat kost het om asbest naar een containerpark te brengen?

De kostprijs voor het storten van asbesthoudende materialen in het containerpark hangt af van gemeente tot gemeente

Sommige recyclageparken laten asbesthoudende materialen gratis toe tot een gewicht van max 200 kg (= 20 verpakkingen) of 1 kubieke meter (bijvoorbeeld in Gent).

Bij andere containerparken en/of grotere ladingen wordt er een kostprijs gerekend die in lijn ligt met het tarief voor selectief afval.

Dat komt vaak neer op een prijs tussen de 30 en 80 cent per kg asbesthoudende materialen, afhankelijk van het aantal kilogram.

In Gent betaal je voor 1000 kg bijvoorbeeld 60 euro. 

Heb je asbestplaten met asbestcement, hou er dan rekening mee dat die veel wegen en dat het aantal kilogram snel kan oplopen. Een golfplaat met asbest van ongeveer 3 meter lang en 1 meter breed, weegt ongeveer 45 kilogram. 

Om je asbesthoudende materialen in te pakken, kan je asbestzakken kopen op het containerpark aan een kostprijs van 1,50 euro per kleine zak en 2,50 euro per grote zak. In één grote zak verpak je 2 tot 3 golfplaten (de zak is 2.2m x 1.2m groot) en in een kleine slechts 1 golfplaat (de zak is 1m x 1.2m groot)

Big Bag

Reken op 150 euro stortkosten per ton en 79 euro transportkosten.

Voor de speciale big bag, waarin we het materiaal opbergen, betaal je 100 euro. Leien wegen ongeveer 22 kg/m². Dus voor een gemiddeld dak van 200 m² komt dat neer op 4,4 ton of 660 euro stortkosten. Met transport en container kom je zo op 839 euro, exclusief btw.

 

Hoe vervoer je het best asbesthoudende materialen naar het containerpark?

Aangezien asbesthoudende materialen schadelijk zijn voor de gezondheid is het belangrijk om voorzichtig om te springen met je lading. Hier zijn de meest belangrijke voorzorgsmaatregelen:

 1. Spuit het asbesthoudende materiaal goed nat voor je vertrekt. Het natspuiten van het materiaal heeft als doel om zo weinig mogelijk stof te maken tijdens de rit en het opwaaien van asbestvezels te vermijden.
 2. Pak het asbesthoudende materiaal goed in. Voor het inpakken van de asbesthoudende materialen kan je gebruik maken van asbestzakken (niet verplicht, wel aangeraden). De asbestzakken kan je voornamelijk verkrijgen op het containerpark, net zoals alle andere beschermingsmaterialen die je kan gebruiken bij het verwijderen/ inpakken van de asbesthoudende materialen. Je kan ook gebruik maken van big bags, doorzichtige bouwfolie, dubbele plastic zakken of afsluitbare zakken.Afhankelijk van de grootte van de stukken gebruikt u dubbele plastiekzakken, doorschijnende asbestzakken of aangepaste asbestfolie.
 3. Hou het asbesthoudende materiaal gescheiden van ander sloop- en bouwafval. Het asbesthoudende afval komt terecht in speciale containers op het containerpark. Asbestkoorden uit oude kachels worden echter niet aanvaard in het containerpark. Die kan je best in dubbel plastic zakken steken en afleveren bij een geregistreerde asbestinzamelaar.
 4. Meld je alvorens het storten van het afval aan op het containerpark. Meld dat je een afspraak hebt voor het storten van asbesthoudende materialen. Vergeet alsook geen bewijs van je reglementaire aflevering mee naar huis te nemen.
 5. Doe alles in 1 rit. Het is niet toegestaan om asbest in verschillende ritten te vervoeren naar het containerpark om het risico op verspreiding van asbestvezels tegen te gaan.

Opgelet: Kom je met onverpakt asbest naar het containerpark? 

De parkwachter zal de toegang tot het park weigeren.  Je moet dan eerst zakken aankopen en het asbest thuis verpakken.

Zelf niet wegbrengen, maar laten ophalen? Dat kan!

Indien je de asbestmaterialen niet zelf kan afleveren op het containerpark, omdat je niet over voldoende ruimte hebt in de wagen, het te riskant vindt en/of de hoeveelheid is te groot, kan je het ook laten ophalen door een geregistreerde asbestverwijderaar.

Asbestverwijderaars zijn opgeleid om de asbesthoudende materialen op een veilige manier te verwijderen en te transporteren naar daarvoor bevoegde stortplaatsen. 

Scroll to Top