Chrysotiel: de meest voorkomende asbestvorm

Chrysotiel, ook wel bekend als wit asbest, is de meest gebruikte vorm van asbest. Dit mineraal, gekenmerkt door zijn vezelachtige en veerkrachtige structuur, is aanwezig in talrijke industriële en bouwproducten. Ondanks de wijdverbreide kennis over de risico’s van asbest voor de gezondheid, wordt het in sommige delen van de wereld nog steeds gebruikt. 

Wat is chrysotiel?

Chrysotiel is een natuurlijk voorkomend silicaat mineraal dat behoort tot de serpentijnfamilie. Het is het enige type asbest dat in deze familie valt. De stof is onbrandbaar en bestand tegen chemische corrosie. Dit maakt het een waardevolle grondstof in verschillende industrieën. 

Hoe en waar wordt chrysotiel Gebruikt?

Chrysotiel is historisch gebruikt in een verscheidenheid van producten, waaronder dakbedekking, vloertegels, cement, auto-onderdelen en isolatiematerialen. De eigenschappen zoals sterkte, isolatie, en brandwerendheid maakten het een zeer gewenste grondstof. Vandaag de dag wordt het, ondanks het bekende risico voor de gezondheid, nog steeds gebruikt in sommige landen, veelal in bouwmaterialen.

Hoewel meer dan 50 landen chrysotielasbest hebben verboden, blijft het gebruik ervan nog steeds aanzienlijk in landen als Rusland, China en India. Het wordt nog vaak gevonden in oudere huizen en gebouwen in veel delen van de wereld, en blijft een zorg voor de volksgezondheid.

Ontginning van chrysotiel

Chrysotiel wordt ontgonnen uit rotsen en kan worden gevonden op elk continent. De grootste producenten van asbest zijn Rusland en China, maar er zijn ook mijnen in andere landen zoals Brazilië en Canada, hoewel Canada zijn asbestsector heeft verlaten in 2011. 

Bij het ontginnen van chrysotiel moeten de asbestvezels zorgvuldig worden gescheiden van het omringende gesteente. Dit is een precair proces, omdat de vezels gemakkelijk kunnen breken en in de lucht kunnen komen, waar ze kunnen worden ingeademd met potentieel schadelijke gevolgen.

Conclusie

Chrysotiel, hoewel een nuttig materiaal in bepaalde industrieën, vormt aanzienlijke gezondheidsrisico’s. De blootstelling eraan kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. Daarom is het belangrijk dat landen die nog steeds chrysotiel gebruiken, streven naar veiligere alternatieven en maatregelen nemen om bestaande voorraden op een veilige manier af te breken en te verwijderen. Voorzichtigheid is ook vereist bij het ontginnen van deze stof, om de emissie van schadelijke vezels in de lucht te voorkomen. Aandacht voor dit blijft noodzakelijk voor de volksgezondheid en het milieu.

Scroll to Top